• حرف های سریال ها و حرف های مردم!

    حرف های سریال ها و حرف های مردم!

        به قلم: جبار آذین پایگاه خبری نمانامه: بر سریال های خوش ساخت و با محتوای گاندو و خانه امن نقدهای مثبت نوشته و در رسانه ها منتشر کردم که با استقبال و در مواردی پرسش مخاطبان روبرو شد. برای استقبال کننده ها، تنها سپاس را هدیه دارم، ولی در پاسخ پرسش ها، ابهام