• شبکه ویدوئی رقیب جدی سینما و تلویزیون

    شبکه ویدوئی رقیب جدی سینما و تلویزیون

      پایگاه خبری نمانامه: واگذاری فیلم‌های سینمایی به شبکه های نمایش خانگی و ویدئو درخواستی با زمان حداکثر ۵ سال و بیشتر، اقدامی غیر صنفی و در نتیجه غیر قانونی است.این نکته ای بود که اخیرا یکی از اعضای شورای عالی هیات رییسه شورایعالی تهیه کنندگان مطرح کرد و خبر از قراردادهایی داد که ظاهرا

  • ایده های رنگارنگ / فاطمه شهدوست

    ایده های رنگارنگ / فاطمه شهدوست

    در هر مقطعی همیشه ایده های رنگارنگ و گاه سیاه و سفیدی توسط تولیدکنندگان فیلم ها و سریال ها برای جذب مخاطب در ۲ مدیوم سینما و تلویزیون مطرح می شود، ایده هایی که تنها به داستان ها و فضاسازی برای جلب توجه، ختم نمی شوند و به سمت تغییرات در چارچوب و ساختاری که هر اثر