• چهارشنبه سوری در شهرستان ابهر

    چهارشنبه سوری در شهرستان ابهر

    غلامحسین فخیمی ابهری ـ دبیر بازنشسته‌ی آموزش و پرورش ی منبع: مجله حافظ شماره ۱ چهارشنبه سوری در شهرستان ابهر و حومه با نام «چهارشنبه خاتون» شروع می‌شود. من به خاطر دارم که مردم ابهر، بوته‌های خار و گون و دسته‌های چوب نازک و تفنگ‌های دستی با فشنگ‌های کاغذی باروتی و نارنجک‌های دستی و ترقه‌های