• آمار فروش فیلم‌های روی پرده در سینماهای تهران و شهرستان‌ها تا (۱۵ بهمن ماه) ۹۸

    آمار فروش فیلم‌های روی پرده در سینماهای تهران و شهرستان‌ها تا (۱۵ بهمن ماه) ۹۸

    پایگاه خبری نمانامه: آمار فروش فیلم‌های روی پرده در سینماهای تهران و شهرستان‌ها تا عصر سه شنبه (۱۵ بهمن ماه) به شرح زیر است: مطرب/ ۱۱۹ سینما/ ۸۶ روز نمایش/ فروش کل: ۳۶ میلیارد و ۵۶۸ میلیون تومان چشم و گوش بسته/ ۷۰ سینما/ ۸۶ روز نمایش/ فروش کل: ۱۱ میلیارد و ۸۲۷ میلیون تومان

  • نقد و بررسی فیلم سینمایی «چشم و گوش بسته»

    نقد و بررسی فیلم سینمایی «چشم و گوش بسته»

    به قلم: ابراهیم عمران چرا نشود برای فیلم های به اصطلاح کمدی بی محتوا نقد نوشت و از دریچه سینما به واکاوی آن پرداخت؟البته مراد از کمدی و طنز در برگیرنده همه اشکال کمدی نیست که در همین سینمای ایران بوده اند کمدی هایی که می شد آنها را هم تحمل و هم نقد کرد