• «تجاوز در پشت صحنه پروژه‌های سینمایی»!

    «تجاوز در پشت صحنه پروژه‌های سینمایی»!

      پایگاه خبری نمانامه: در روزهای اخیر و پس از آنکه یکی از بازیگران سریال‌های تلویزیونی مهاجرت کرده، در فضای مجازی اتهاماتی را نسبت به یکی از فیلمسازان مطرح کرد، بحث «تجاوز در پشت صحنه پروژه‌های سینمایی» و سواستفاده‌های جنسی، موضوع برخی سایت‌ها در فضای مجازی شد. دامنه بحث در باره این‌ موضوع بدون اظهار