• مستند «پرونده کارگران جنگل» محصول شبکه پرس تی وی

    مستند «پرونده کارگران جنگل» محصول شبکه پرس تی وی

    پایگاه خبری نمانامه: مستند «پرونده کارگران جنگل» که به موضوع پرونده های بزرگ استثمار کارگران در اروپا می پردازد، چهاردهم بهمن ماه روی آنتن شبکه هیسپان تی وی می رود. مستند «پرونده کارگران جنگل»  مروری خواهد داشت به وضعیت دست کم دو هزار کارگر که بیشتر آنها ویتنامی هستند و  با حیله و نیرنگ  مجبور