• نقد و بررسی سریال «پایتخت ۶»

    نقد و بررسی سریال «پایتخت ۶»

    به قلم: علی رفیعی وردنجانی «پایتخت» سری ششم از دیگر فصل های گذشته خود با فاصله گرفتن از ایدئولوژی مرکزی، بی هویت تر و بی اثر تر عمل کرده است. با از دست دادن نویسنده این مجموعه خشایار الوند، آرش عباسی ابدا جایگزین مناسبی برای آن مرحوم نشده، چرا که طرح فیلمنامه ای که محسن