• «از قیطریه تا اورنج کانتی: وقایع‌نگاری یک مرگ از پیش تعیین شده»

    «از قیطریه تا اورنج کانتی: وقایع‌نگاری یک مرگ از پیش تعیین شده»

    پایگاه خبری نمانامه:  «از قیطریه تا اورنج کانتی: وقایع‌نگاری یک مرگ از پیش تعیین شده» کتابی است که حمیدرضا صدر درباره‌ی «زندگی، بیماری و مبارزه‌اش با مرگ» نوشته. غزاله صدر (دختر حمیدرضا صدر) درباره این کتاب نوشته: «این کتاب را پدر نوشت تا برایتان بگوید از زندگی، بیماری، مبارزه و مرگ». . مهدی یزدانی خرم