• منحنی تحول شخصیت در فیلمنامه «یدو»

    منحنی تحول شخصیت در فیلمنامه «یدو»

    پایگاه خبری نمانامه: یدو فیلمنامه‌ای شخصیت‌محور است و از خرده‌موقعیت‌هایی تشکیل شده که از نظر داستانی مسیر واحد و مستقیمی را طی نمی‌کنند. فیلمنامه یدو بر پایه الگوی پیرنگ بلوغ نوشته شده است: پسری نوجوان با از سر گذراندن حوادثی در اوایل جنگ تحمیلی، به بلوغی فکری می‌رسد. پس طبیعی است که منحنی تحول شخصیت در این میان