• جزیره قشم از دوربین رضا عرب‌سرخی

    جزیره قشم از دوربین رضا عرب‌سرخی

    پایگاه خبری نمانامه: سرزمین پهناور ایران و زیبایی‌های طبیعت آن همیشه برای هنرمندان عکاس، شوق‌برانگیز بوده و سوژه‌های متفاوتی را فراهم می‌کند.جزیره قشم و اکوسیستم منحصر‌ به فردش در جزایر سه‌گانه ناز، هنگام و هرمز، جذابیت‌های فراوانی برای در کادر قرار گرفتن زیبایی‌های این گوشه‌های جغرافیای کشورمان دارد.رضا عرب‌سرخی از عکاسان هنرمندی‌ است که چندی