• موبی دیک یا نهنگ بحر نوشته هرمان ملویل ترجمه صالح حسینی

    موبی دیک یا نهنگ بحر نوشته هرمان ملویل ترجمه صالح حسینی

    پایگاه خبری نمانامه: موبی دیک یا نهنگ بحر نوشته هرمان ملویل ترجمه صالح حسینی، توسط انتشارات نیلوفر به بازار کتاب عرضه شد. همگی ما کتاب موبی دیک را کاملا می شناسیم وحکایت رویارویی ناخدای اهب یک پا و وال عظیم الجثه سفید را می دانیم؛گرچه ممکن است بسیاری از ما این کتاب را نخوانده باشیم.