سینمایی خورشید؛ نمادِ اعتراض به آشفتگی جامعه

سینمایی خورشید؛ نمادِ اعتراض به آشفتگی جامعه

به قلم؛ محمدولی دارابی پایگاه خبری نمانامه: طی سالیان اخیر ، فقط تعداد اندک شماری از فیلم های سینمایی که رویکردِ معترضانه به وضعیت نابسامان جامعه داشتند ، مورد توجه عام قرار گرفتند و سایر آثار با روی آوردن به شعار زدگی ، از مدار توجه خارج شدند . البته همان تعداد اندک شمار هم

نقد فیلم خورشید به کارگردانی مجید مجیدی

نقد فیلم خورشید به کارگردانی مجید مجیدی

به قلم: ابراهیم عمران پایگاه خبری نمانامه: مجید مجیدی با «خورشید» که به پدیده کودکان کار نگاهی دارد، بازگشتی درخور به سینما داشت. فیلمی که از لحاظ کارگردانی و فیلم برداری خوب هومن بهمنش قابل ستایش است. قصه کودکان کار در همه جای دنیا همان ابتدا می تواند پنجاه درصد قضیه را جلو برد و