• افزایش نشریه کاغذی با تیراژ کم! در گفت و گو با سردبیر نشریه برندآفرین

    افزایش نشریه کاغذی با تیراژ کم! در گفت و گو با سردبیر نشریه برندآفرین

    پایگاه خبری نمانامه: علی‌رغم آمار وزارت فرهنگ و ارشاد در خصوص صدور مجوز نشریات مکتوب در ایران، ولی روند نزولی تیراژ و کیفیت جذب مخاطب موضوعی است که امروز قرار است با یکی از کارشناسان این حوزه در میان بگذاریم. دکتر سید محمد مهاجر، سردبیر و مدیر مسئول ماهنامه برندآفرین در این مورد پاسخ می