• بدهی ۱۱۲ هزار میلیاردی ۳ گروه بانکی

    بدهی ۱۱۲ هزار میلیاردی ۳ گروه بانکی

      هرچند که از سرعت رشد بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی کاسته شده، اما همچنان میزان آن افزایشی بوده و تا ۱۱۲ هزار میلیارد تومان پیش رفته است. بانک‌های خصوصی رکوردار این بدهی هستند. به گزارش پایگاه خبری نمانامه به نقل از ایسنا، بانک‌ها طی سال‌های اخیر و تحت شرایطی برداشت از بانک مرکزی را