• میرزای شیرازی بزرگ

    میرزای شیرازی بزرگ

    پایگاه خبری نمانامه: آنچه در ذیل می آید گزیده ای از خاطرات سینه به سینه ایست که توسط حضرت ایت الله سید رضی شیرازی در مصاحبه ها یا مجامع خانوادگی بیان شده است: تاسیس حوزه علمیه ی سامرا … بعد از آن که مرحوم میرزای شیرازی (رضوان الله علیه) از اصفهان به نجف آمدند، در