• میثم شکری ساز کارآفرین برتر و نویسنده خوش ذوق

    میثم شکری ساز کارآفرین برتر و نویسنده خوش ذوق

    پایگاه خبری نمانامه: بی شک همه افرادی که علاقمند به سیستم آموزشی دیجیتالی هستند برای یک بار هم که شده اخبار شرکت پارس پندار نهاد، مبتکر آموزش دیجیتالی را دنبال کرده اند و یا شاید ممکن است با توجه به کنجکاوی در این زمینه با یکی از دهها کارشناس این شرکت در شهرهای مختلف ایران