• هجدهمین جشنواره بین المللی نمایش عروسکی تهران

    هجدهمین جشنواره بین المللی نمایش عروسکی تهران

    پایگاه خبری نمانامه: میترا کریم خانی از ارسال ۳۶۶ متن به دبیرخانه هجدهمین جشنواره بین المللی نمایش عروسکی تهران مبارک خبر داد. سوم اسفندماه یکهزار و سیصد و نود و هشت پایان مهلت ارسال اثر به دبیرخانه اعلام شده بود که تعداد ۳۶۶ متن در دبیرخانه ثبت شد. میترا کریم خانی، مدیر دبیرخانه این دوره