• مُعَرَّق‌کاری یکی از رشته‌های صنایع دستی

    مُعَرَّق‌کاری یکی از رشته‌های صنایع دستی

    پایگاه خبری نمانامه: ساختن یا نصب کاشی‌های معرق ، معرق کاری در قرن ۶ هجری یعنی در دوره سلجوقیان به سمت کمال رفت و بسیار متداول گردید. در قرن هشتم هجری هنرمندان معرق کار بمراتب از هنرمندان عهد سلجوقی جلو افتادند . در این قرن موفق شدند اجزایی را که اشکال معرق از آنها تشکیل