• تقابل مولف و ناشران به قلم گلپرفصاحت   

    تقابل مولف و ناشران به قلم گلپرفصاحت  

    ماجراهایی که اخیرا در راستای چاپ قاچاق کتاب های پرفروش ایجاد شده ، باعث شد تا تحقیقی در این مورد داشته باشم . مشکلات و چالش های بین نویسنده و انتشارات همیشه در لایه ای از ابهام قرار داشته و عموما نویسنده ها توان مقابله با قرار دادها و دور زدن های انتشارات را نداشته