• تمام زیردریایی های موشکی هسته ای در جهان در یک نمودار

    تمام زیردریایی های موشکی هسته ای در جهان در یک نمودار

    پایگاه خبری نمانامه: تنها هفت کشور در سراسر جهان سلاح هسته ای را در دریا، یک باشگاه منحصر به فرد و مرگبار قرار می دهند.     زیردریایی موشک بالستیک ابزار قابل اطمینان برای بازدارندگی هسته ای است. این کشتی ها می توانند از اعتصاب و اقدامات تلافی جویانه جلوگیری کنند، که هدف از آن