• موسیقی فجر؛ جشنواره هنر و هنرمندان بدون چهره!

    موسیقی فجر؛ جشنواره هنر و هنرمندان بدون چهره!

    به قلم: جبارآذین (مدرس و منتقد سینما) پایگاه خبری نمانامه: چهل و یک سال از انقلاب می گذرد و سی و پنجمین دوره جشنواره موسیقی فجر در حال برگزاری است، ولی همچنان موسیقی و اهالی آن در میان هنرها و هنرمندان، مظلوم ترین اند! چرا که هنوز هم انواع و ابزار موسیقی و قشرهای مختلف

  • تشکیل شورای ارزیابی جشنواره موسیقی فجر

    تشکیل شورای ارزیابی جشنواره موسیقی فجر

    شورای ارزیابی سی و پنجمین جشنواره موسیقی فجر بر اساس آیین نامه از ابتدای جشنواره تشکیل می شود. محمد اله یاری فومنی، مدیرکل دفتر موسیقی در سومین جلسه ستاد اجرایی سی و پنجمین جشنواره موسیقی فجر گفت: سی و پنجمین جشنواره موسیقی فجر مطابق آیین نامه جشنواره پیش می رود، البته ممکن است نقدها و