• ایماژهای مولوی وار سهراب سپهری

    ایماژهای مولوی وار سهراب سپهری

    به قلم: نرگس اسکوئی □ در هر سحری ز مشرق عشق هـم‌چـون خـورشـیـد مـا برآییم مجموعه‌ی «شرق اندوه» سومین مجموعه از میان هشت مجموعه‌ی شعری سهراب است که برای اولین‌بار در سال ۱۳۴۰ به‌چاپ رسیده است. این مجموعه از چندین جهت ذهن خواننده را به سمت اشعار دیوان شمس سوق می‌دهد و آن بی‌خودی و