• دومین نشست تخصصی «موزه تاریخ» کانون پرورش فکری

    دومین نشست تخصصی «موزه تاریخ» کانون پرورش فکری

    پایگاه خبری نمانامه: این نشست با حضور سیداحمد محیط طباطبایی مشاور رئیس پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری کشور، رئیس ایکوم (کمیته ملی موزه‌های ایران) و مدیر پایگاه میراث فرهنگی بافت تاریخی زواره برگزار خواهد شد.توجه به مفاهیم و اصول موزه‌داری برای کودکان و ایجاد جریان علمی در این حوزه، از مهم‌ترین اهداف برگزاری نشست‌های «موزه