• سیاست «موازنه‌ی منفی»!

    سیاست «موازنه‌ی منفی»!

    به قلم: زنده یاد ایرج افشار □ ۱ـ درآمد سیدحسن تقی‌زاده در نامه‌یی مورّخ ۲۶ بهمن ۱۳۲۶، خطاب به وزارت امور خارجه به موضوع نفت و مقاصد شوروی و انگلیس و امریکا پرداخته است و از مقوله‌ی سیاست «موازنه‌ی منفی» سخن به میان آورده و طبعاً نظرش به نظریه‌یی‌ست که دکتر محمد مصدق در آن