• ماه مثلثی؛ مه آ محقق

    ماه مثلثی؛ مه آ محقق

    پایگاه خبری نمانامه: “ماه مثلثی” سومین مجموعه شعر مه آ محقق توسط نشر شاملو به بازار کتاب عرضه شد. شعر مه آ محقق شعری موجز و خوش ساخت است که با نگاهی مدرن جهان را احساس و منعکس می کند. شعری که خود را از خصوصی ترین لحظه های شاعر به سوی عمومی ترین دشواری های زیستی انسان امروزی پرتاب می کند. ماه