• ترانه زیبای قصه عشق از مهکامه اسلامی

    ترانه زیبای قصه عشق از مهکامه اسلامی

      “قصه عشق” الان چند ساعته قهری چشاتو روم میبندی از هر چیزی برات میگم نه گریونی ،نه میخندی میام سمتت تا اروم شن چشایی که پر از اشکن بهم گفتیم که قهر ممنوع حالا عهدمونو نشکن توی هر قصه ای میشه تفاوت هارو راحت دید مهم عشق توی قصس اگه کم شد باید ترسید