• نگاهی به فرآیند آزادی و فدرالیسم

    نگاهی به فرآیند آزادی و فدرالیسم

    مهندس محمدعلی مولوی سالها پیش زنده یاد تیمسار سرلشکر فربد، در مقاله‌ی «فرایند آزادی و فدرالیسم در منطقه و ایران»، مسأله‌ی بسیار مهمی را به میان کشیده‌اند که بویژه در شرایط حسّاس کنونی منطقه، پس از اشغال عراق از سوی نیروهای ائتلاف و بروز گرایش‌های خودمختاری، شایان توجه بسیار است. در آن مقاله، با اشاره‌ای