• ترانه زیبای ناگفته از مهناز مشهدی

    ترانه زیبای ناگفته از مهناز مشهدی

    “نـاگـفـتـه” این همه ناگفته و ، این همه حرفِ گفته من می خواستم بین مون ، عشق اتفاق بیفته من می خواستم تو عمقِ ، ترانه درکم کنی این بارِ واژه ها رو ، از رو دوشم کم کنی من می خواستم بفهمی ، سکوتِ من بهونه ست پنهونی دوست داشتنت ، کارِ منِ دیونه