• داوران «مهرگان ادب» و «مهرگان علم» مشخص شدند

    داوران «مهرگان ادب» و «مهرگان علم» مشخص شدند

    دبیرخانه جایزه مهرگان در اولین گزارش خود اسامی داوران، تعداد آثار و پیشرفت کار داوری را در دو بخش «مهرگان ادب» و «مهرگان علم» اعلام کرد.

  • محمدرضا ذوالعلی تحسین‌شده «مهرگان ادب»

    محمدرضا ذوالعلی تحسین‌شده «مهرگان ادب»

    محمدرضا ذوالعلی می‌گوید: در این سال‌ها ادبیات داستانی ما از مردم فاصله گرفته و همه چیز “هامون”ی شده است؛ داستان‌های ایرانی فاقد قصه شده و نویسنده فکر می‌کند باید روشنفکر باشد و حرف‌های قلمبه سلمبه بزند. البته در سال‌های اخیر قصه داشتن پررنگ‌تر شده است. این داستان‌نویس که رمان «افغانی‌کِشی»‌اش در بخش رمان جایزه «مهرگان