• مهدی میامی، بر بلندای «بوم و بانوی» تلویزیون

    مهدی میامی، بر بلندای «بوم و بانوی» تلویزیون

     به قلم: جبار آذین پایگاه خبری نمانامه: مهدی میامی، هنرمند شناخته شده عرصه های تاتر، تلویزیون و سینما،سلبریتی و ستاره نیست، ولی بدون شک از بازیگران مستعد و توانای کشور است که در هر گام در حوزه های بازیگری، موفق تر ظاهر شده و قابلیت های بیشتری از استعداد و قوت بازی خود را به