• فراخوان چهارمین جشنواره هنرهای نمایشی و بازیگری مرکز آموزش علمی کاربردی

    فراخوان چهارمین جشنواره هنرهای نمایشی و بازیگری مرکز آموزش علمی کاربردی

        پایگاه خبری نمانامه:  فراخوان چهارمین جشنواره هنرهای نمایشی و بازیگری مرکز آموزش علمی کاربردی فرهنگ و هنر واحد ۱۱ تهران با رویکردی بر نمایش های ایرانی متون و محورهای قابل پذیرش در جشنواره : ۱. نقالی ۲. شاهنامه خوانی ۳. مثنوی خوانی (حکایت های مثنوی معنوی) ۴. نمایش های خیابانی ۵. نمایشنامه خوانی