• فهم شعر حافظ

    فهم شعر حافظ

    به قلم: دکتر مهدی غفرانی جهرمی □ شعر حافظ را ـ مانند شعر شاعران دیگر ـ به‌سادگی بخوانید. به‌راحتی. به‌طور طبیعی. همراه با آرامش عقلی و احساسی. مانند کسی نباشید که تک‌تک کلمات بیت را زیر و رو می‌کند و به‌هم می‌ریزد تا به کشفی از پیش توهّم‌شده نایل شود. «چراغ‌ دانش» ی که نابه‌جا