• آخر شاعر کلاسیک شعر فارسی!

    آخر شاعر کلاسیک شعر فارسی!

    به قلم: مهدی برهانی برین چکامه آفرین کند کسی       که پـارسی شناسد و بهای او □ زندگی‌نامه بهار در سال ۱۳۰۴ هـ.ق در شهر مشهد چشم به جهان گشود ـ در آستانه‌ی قرن چهاردهم ـ تقارن آغاز این قرن با تولد «بهار»، مرزی طبیعی برای تحول شعر فارسی پدید آورده است. به همین روی، ادبیات