• رژیم حقوقی دریای خزر

    رژیم حقوقی دریای خزر

    منبع : ماهنامه حافظ □ در شماره‌ی پیشین ماهنامه‌ی حافظ مقاله‌ای با عنوان «رژیم حقوقی دریای خزر از دیدگاه جانشینی دولت‌ها» (به‌قلم همکار ارجمندمان، آقای دکتر محمّدرضا ضیایی بیگدلی، استاد دانشکده‌ی حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی) به خوانندگان تقدیم کردیم. اینک اظهارنظر کارشناسانه‌ی تعدادی دیگر از استادان حقوق و علوم سیاسی را در