• منوچهر شمسایی نورپرداز پیشکسوت درگذشت

    منوچهر شمسایی نورپرداز پیشکسوت درگذشت

    پایگاه خبری نمانامه: منوچهر شمسایی چندین سال به عنوان نورپرداز و گاه تصویربردار در تلویزیون مشغول به کار بود و حاصل آن، قریب ۵۰۰ برنامه تلویزیونی و اغلب تله‌تئاتر بود. او سال ۱۳۳۸ برای تحصیل به ایتالیا رفت و در دانشکده علوم اجتماعی آن کشور در رشته رادیو و تلویزیون به عنوان تهیه کننده و