• سلبریتی هایی که به چین ممنوع هستند

    سلبریتی هایی که به چین ممنوع هستند

    پایگاه خبری نمانامه: شاید با خود فکر کنید که یکی از چندین خاصیت برتر سلبریتی بودن این است که شخص می تواند به هر جایی از جهان که می خواهد سفر کند بدون این که مانعی بر سر راه وی وجود داشته باشد. اینطور نیست؟! خب جواب شما این است: نه دقیقا! در واقع مشخص