• کتاب منطق‌الطیر عطار با مقدمه محمدرضا شفیعی کدکنی

    کتاب منطق‌الطیر عطار با مقدمه محمدرضا شفیعی کدکنی

    به قلم؛ دکتر علی اکبر افراسیاب پور □ در این نوشته، چند نکته درباره‌ی کتاب منطق‌الطیر عطار با مقدمه، تصحیح و تعلیقات استاد محمدرضا شفیعی‌کدکنی (نشر سخن، ۱۳۸۳) تقدیم می‌شود. عنوان این مقاله نیز از مقدمه‌ی همین کتاب گرفته شده و چون استاد می‌خواهد مجموعه‌ی آثار عطار را منتشر کند، تذکر این نکات عرفانی ضروری