• ترانه زیبای کافه از منصوره یزدی

    ترانه زیبای کافه از منصوره یزدی

    “کافه” میشه هنوز کافه برم بی تو میشه هنوز قهوه سفارش داد میشه قدم زد توی پارک شهر حتی به ابرها حکم بارش داد اما هوا کم میشه بی چشمات نفس کشیدنام عذابم شد هرجای خالیت روی هر نیمکت هربار دلیل اضطرابم شد بی رحم ترین زیبای دنیایی وقتی کنارم ردپایی نیست وقتی که خسته