• سینمای دفاع مقدس؛از تقدس تا کاسبی!

    سینمای دفاع مقدس؛از تقدس تا کاسبی!

    به قلم: جبار آذین پایگاه خبری نمانامه: مهمترین دستاورد سینمای ایران در سال های پس از انقلاب درعرصه تولید فیلم، شکل گیری گونه ای ازفیلم، ژانر و سینما با عنوان “دفاع مقدس”و در ادامه “مقاومت” است. گونه ای که به دلیل مولفه ها و ویژگی های ملی میهنی و دینی، با باورها، اعتقادها و ارزش