• ملّت‌گرایی «ناسیونالیسم» و عناصر تشکیل‌دهنده‌ آن

    ملّت‌گرایی «ناسیونالیسم» و عناصر تشکیل‌دهنده‌ آن

    به قلم: دکتر محمّدرضا بیگدلی □ تلاش و فداکاری ملّت‌ها، برای کسب استقلال ملّی و آزادی و یا جلوگیری از تجاوز به آن، یکی از پُرشورترین حوادث و اتفاقات تاریخ بشر است. استقلال یا آزادی ملّی، از دوران باستان مهم‌ترین محرک و بزرگ‌ترین عامل در حوادث تاریخی بوده و با پیشرفت تمدن، فرهنگ، تکنولوژی، فناوری