• ملت احمد شاهی و احمدشاه، شاه جوانمرگ!

    ملت احمد شاهی و احمدشاه، شاه جوانمرگ!

    پایگاه خبری نمانامه: پس از آن‌که از شاهی ایران عزل شد گرچه او خود را عزل‌شدنی نمی‌دانست چهار سال و چهار ماه بیش‌تر زنده نماد. جوان بی‌آزاری بود و دیوارش در عصر گذار به تجدد از همه کوتاه‌تر بود. وقتی پاریس بود، خودرو رولزرویسی داشت که با آن در شانزالیزه رفت‌وآمد می‌کرد. خود او حکایت