• فراخوان جشنواره ( ملاقات های سینمایی پراد) در فرانسه

    فراخوان جشنواره ( ملاقات های سینمایی پراد) در فرانسه

      پایگاه خبری نمانامه: بخش مسابقه ای شصت ‌دومین سال جشنواره ( ملاقات های سینمایی پراد) در فرانسه  به زنان سینماگر ایرانی اختصاص پیدا کرده است. جشنواره ( ملاقات های سینمایی ) در سال ۱۹۵۹ توسط فیلمساز مشهور فرانسوی، رنه کلر پایه گذاری شد و هر ساله به نمایش آثاری از سراسر جهان با برنامه