• مقوله شعر وشاعری از دیدگاه داریوش شایگان با نگاهی به مجموعه آثار وی

    مقوله شعر وشاعری از دیدگاه داریوش شایگان با نگاهی به مجموعه آثار وی

    پایگاه خبری نمانامه: اما با تمامی این سخنان نباید این ذهنیت برای ما ایجاد شود که اندیشه‌های او را نمی‌توان به بوته‌ی نقد سپرد. اتفاقاَ با الهام از دیدگاه کارل ریموند پوپر می‌توان گفت هر نظریه‌ای که غنی‌تر و علمی‌تر باشد، قابلیت ابطال‌پذیری آن‌هم بالاتر می‌رود و رویکردهای ایدئولوژیک‌اند که ابطال‌ناپذیر جلوه می‌نمایند. متأسفانه در