• نکاتی درباره فرصت مطالعاتی که باید بدانیم

    نکاتی درباره فرصت مطالعاتی که باید بدانیم

    پایگاه خبری نمانامه: فرصت مطالعاتی از جمله برنامه هایی است که در مقطع PhD در کلیه رشته های دانشگاهی در داخل کشور در اختیار ده ها هزار دانشجوی دکترا قرار دارد. اما متاسفانه برخی از دانشجویان، آگاهی کامل از این برنامه و فرصت هایی که این مدت در اختیارشان قرار می دهد، ندارند. از طرفی،