• تاریخ : جمعه - ۸ - مهر - ۱۴۰۱
  • ساعت :

    مفهوم اخلاق

    شهریور ۱۶, ۱۳۹۸

    مفهوم «اخلاق» و «تربیت » و رابطه آنها!

    پیش از ورود به بحث، لازم است مفهوم «اخلاق » و «تربیت » و نیز موضوع، روش و هدف «علوم تربیتی » و «علم اخلاق » را بررسی کنیم.