• معمای هدف قرار گرفتن هواپیمای اوکراینی چیست؟

    معمای هدف قرار گرفتن هواپیمای اوکراینی چیست؟

    پایگاه خبری نمانامه: برخی از تحلیلگران نظامی و امنیتی بر این باور هستند که در سقوط هواپیمای ایران – اوکراین چند نکته مبهم و البته یک معمای پیچیده وجود دارد که می بایست به آن پاسخ داده شود. چرا هواپیما به سمت پایگاه نظامی سپاه می چرخد و ارتفاع خود را کم می‌کند؟ چرا یک