• مضمون طنز در شعر حافظ

    مضمون طنز در شعر حافظ

    به قلم: استاد بهاء الدین خرمشاهی □ یک نمونه طنز هم حافظ پدید می‌آورد که به‌قول امروزی‌ها «خودزنی» یعنی انتقاد از خود است. می‌دانید آدم گاهی انتقاد از خود می‌کند که از دیگری کرده باشد. چون در مورد خودش دستش باز است، دیگر کسی مدعی نمی‌شود. می‌گوید: ـ اعـتـقـادی بـنـمـا و بـگـذر بـهـر  خدا تـا