• روایت بزرگ علوی از تاریخ

    روایت بزرگ علوی از تاریخ

    به قلم: مهندس ابوالفضل عسگری □ مقاله‌ی حاضر، روایت نوشته‌ی بزرگ علوی را از جهت مضامین تاریخی ‌ـ و نه از مضمون «عاطفی و فردی» بررسی می‌کند. «آن‌چه از نظر خوانندگان می‌گذرد نه قصه است و نه رمان، هیچ‌گونه حادثه‌ی غریب و عجیبی که در دوران خاصّی برای همه‌ی ما رخ نداده باشد در آن