• نقد و بررسی فیلم «خروج» ابراهیم حاتمی کیا

    نقد و بررسی فیلم «خروج» ابراهیم حاتمی کیا

    به قلم: مصطفی فقیهی پایگاه خبری نمانامه: «خروج» ابراهیم حاتمی کیا، بی شک از سست و ضعیفترین آثار اوست. نمایش تازه ترین ساخته ابراهیم حاتمی کیا، یکی از شوک های جشنواره بود، شاید اگر این فیلم بدون تیتراژ و نام کارگردان نمایش داده می شد و از تماشاگران می خواستند نام کارگردان احتمالی فیلم را