• «مصر باستان» و «رفتارهای ناپسند در حیوانات»

    «مصر باستان» و «رفتارهای ناپسند در حیوانات»

    پایگاه خبری نمانامه: شبکه چهار سیما در هفته ی جاری مستندهای تماشایی «مصر باستان» و «رفتارهای ناپسند در حیوانات» را در قالب چهارسوی علم پخش می کند. واحد تامین برنامه شبکه چهار سیما که هر شب ساعت ۲۲:۳۰ یک مستند تماشایی را در قالب برنامه «چهارسوی علم» پخش می کند، از شنبه ۳۰ فروردین الی